בזק יום שבת sat: Biss Keys 10/2013

dimanche 27 octobre 2013

Biss Keys 10/2013

Liga Prancis Live 4068 H 7199 Asiasat 5 Mpeg4/Hd Sid: 0001 27.10.2013
Biss key : a6 ca bd 2d 29 c6 cc bb
 Monaco VS Lyon 11304 V 30000 Eutelsat10°E HD SID:0002 VM7 svc02 GNVE 27.10.2013
Biss key : A8 75 14 31 32 70 8F 31
 SPO VS PAL11263 H 30000 Eutelsat 10°E GRAF50 27.10.2013
Biss key : 9F C6 17 7C A2 88 D3 FD
 RCAST VS PON 11222 H 30000 Eutelsat 10°E GRAF60 27.10.2013
Biss key : 9B C2 2B 88 3C BF 2C 27
 Udinese vs Roma 11304 V 30000 Eutelsat 10°E SID:0003 VM7 GV SVC3 27.10.2013
Biss key : 19 1A 8E C1 B8 54 9E AA
 Bologna VS Livorno 11304 V 30000 Eutelsat 10°E SID:0005 VM7 GV SVC5 27.10.2013
Biss key : 37 1B A3 F5 46 7B BA 7B
 Juventus VS Genoa 11304 V 30000 Eutelsat 10°E SID:0004 VM7 GV SVC4 27.10.2013
Biss key : 05 5D 14 76 5F 30 2E BD
 Roda v PSV 12509 H 7120 Eutelsat 7°E 27.10.2013
Biss key : CC C1 A1 2E 00 1A 30 4A
Bordeaux Vs Montpellier 11304 V 30000 Eutelsat 10
°E SID:0001 VM7 GV SVC1 27.10.2013
Biss key : A6 CA BD 2D 29 C6 CC BB
 Bologna VS Livorno 11132 V 14400 Eutelsat 7°E 27.10.2013
Biss key : C1 A0 CA 2B C1 0C C0 8D
Napoli VS Torino 11304 V 30000 Eutelsat 10°E SID:0003 HD VM7 svc03 GNVE  27.10.2013
Biss key : C5 07 2A F6 4E 55 30 D3
FCB B VS EIB 11263 H 30000 Eutelsat 10°E GRAF50  27.10.2013
Biss key : 01 5A EB 46 3F 73 CF 81
REC VS MALL 11263 H 30000 Eutelsat 10°E GRAF50  27.10.2013
Biss key : 0C FD 86 8F FD 86 E1 64

 Sky Sports 2 11220 V 27500 3/4 DVB-S SID:1F46 26.10.2013
Biss key : CF 9D EC 58 08 46 B6 04
Guandong World tv 3840 H 27500 3/4 Apstar 6 - 76°5E Ident: 1FFF SID: 0x0006 26.10.2013
Biss key : 36 82 36 EE 83 36 84 3D
Grand Prix 12717 H 30000 3/4 THAICOM 5 (78.5°E) Ident: 1FFF SID: 0x0072 26.10.2013
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
Brcelona VS Real Mdarid MULTI 3 HD 11222 H 30000 11663 h 30000 Eutelsat 10°E SID:0006  Biss key : 3E 35 BD 30 26 3C FC 5E
  Arsenal vs Crystal Palace 11102 H 14238 Eutelsat 3.1°E SID:0001   26.10.2013
Biss key : 11 11 CC EE DA 22 11 0D
Globecast FEED 3753 V 7500 Asiasat 5 100.5°E SID:C351 HD  26.10.2013
Biss key : 61 2A 82 0D 58 79 00 D1
Liga Australia 3895 V 7500 asiasat 5 MPEG4 Sid: 0001  26.10.2013
Biss key : C3 0D 90 60 CD 3E C9 D4
Juventus TV 12655 H 5500 Eutelsat 5°W   26.10.2013
 

Biss key : 26 04 AB D5 CD 19 70 56
Cewek main bola 3695 H 7120 Asiasat 5 Mpeg4 Hd Sid: 0001 25.10.2013
Biss key : 68 39 24 c5 96 18 36 e4
FIFA World Cup U.17 11093 H 9874 Eutelsat 7°E 25.10.2013
Biss key : 25 A1 87 4D B8 D3 F9 84
FIFA World Cup U.17 11104 H 9874 Eutelsat 7°E 25.10.2013
Biss key : 25 B9 3B 19 9F DD EE 6A
Italy Service 1 & 2 11919 V 27500 3/4 HD Eutelsat 9°E 23.10.2013
Biss key : 2C 3A 14 7A AC 51 61 5E
NBA POOL EUROPE 11387 V 30000 5/6 Eutelsat 10A 10°E HD DVB-S2 8PSK MPEG-4 SID:0002 23.10.2013
Biss key : 80 B0 69 99 28 A9 C3 94
FX HD Future Channel 2 4040 H 30000 Thaicom 5/6a (78,5 East) Mpeg4 Hd Sid:0910/038e
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33  21.10.2013
Fox Crime HD Future Channel3 4040 H 30000 Thaicom 5/6a (78,5 East) Mpeg4 Hd Sid: 0911/038f

Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33  21.10.2013
NBA POOL EUROPE 1 11387 V 30000 3/4 Eutelsat 10A - 10° East DVB-S2/8PSK SID:0009
Biss Key :  AE 7B 80 A9 F9 68 AF 10  19.10.2013
Warner TV Asia 3760 H 30000 5/6 & 12604 V 30000 5/6 THAICOM 5/6 (78.5°E)Ident: 1FFF
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
FOX Occ Feed 12053 H 27500 Eutelsat 9°E SID:0002 18.10.2013
Biss key : 83 94 FC 13 BA 83 94 D1
Lberalia sc 10890 V 27500 Hispasat 1C/1D/1E - 30° West SID:000A
Biss key :  12 34 56 9C 65 43 21 C9
Armenia 1 TV 11109 V 3420 Eutelsat W7 (36.0°) SID: 0002 (DVB-S2/QPSK)
Biss key :  11 11 11 00 11 11 11 00
STS International 10949 V 27500 Hotbird 13°E SID:1D33 15.010.2013
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
GCUK Enc 4 3960 H 30000 Asiasat 5 SID:1770  13.010.2013
Biss key : 13 10 13 36 DD BB 62 FA
SRTV FEED 11474 V 29950 3/4 Eutelsat W3C(16.0°E)  10.010.2013
Biss key :  DE 68 93 D9 69 BB 22 46
 Barca tv Feed 11221 H 30000 Eutelsat 10°E  08.10.2013
Biss Key : 10 AB B2 6D 0C C3 10 DF
Tennis: ATP Shanghai 3735 H 7120 Asiasat 5 100E HD Sid: 0001  08.10.2013
Biss Key : 11 11 11 33 11 11 11 33
Tottenham TV spurs tv 11135 H 7120 Eutelsat 10°E SID:7533   06.10.2013
Biss Key : 43 21 AD 11 DA 12 21 0D
B CHANNEL 3862 V 4332 PALAPA D 113.E 05.10.2013
Biss Key : 78 35 5D 0A 34 DA 79 87
ERTU Cleopatra 11017 V 2856 EUTLSAT W1 E10 04.10.2013
Biss Key : AB C1 23 8F AB C1 23 8F
FOX Sports Feed 12054 H 27500 Eutelsat 9A 9E SID:0004  04.10.2013
Biss Key : 14 C5 4F 28 36 B7 8E 7B
Armenia Region 12630 H 2237 Eutelsat 36°E SID:0003  02.10.2013
Biss key : 1A EF 01 0A 0E DE F1 DD
Al-Sahat 10988 H 1600 Eutelsat W6 21.5°E SID:0002 02.10.2013
Biss key : 85 18 7C 19 38 94 9B 67
Chamapions League 11304 V 30000 Eutelsat 10°E SID:0001 02.10.2013
Biss Key : FC 41 7B B8 DC 52 B7 E5
CSN 4048 V 2448 APSTAR7 -76°5 E MPEG-4 HD SID: 0001   01.10.2013
Biss Key : 9B D5 8E FE CE B4 AD 2F
 Bayern TV 4075 H 7200 Asiasat 5 Mpeg4 Hd Sid: 0001  01.10.2013
Biss key : 67 89 CC BC CC FF FF CA
ESPN (USRSC Europe) 11387 V 30000 3/4 Eutelsat 10A 10 E DVB-S2/8PSK SID:0003 
Biss key : 97 62 2A 23 E7 FE FF E4


GD TV 3840 H 27500 Apstar 6 134°E SID : 0006  30.09.2013
Biss key : 36 82 36 EE 83 36 84 3D
MNCTV 3744 H 3125 APSTAR 7-76E SID:0001 30.09.2013Biss key : 12 F3 17 1C CB 68 E1 14
 Jeventus TV 12655 H 5500 Eutelsat 5°W SID:1 29.09.2013
Biss key : 26 04 AB D5 CD 19 70 56
Premier League HD (PLTV)11387 V 30000 5/6 Eutelsat W2A (10°E)DVB-S2 (8PSK) SID :0006
Biss key :  11 C4 46 1BCE 34 7A 7C  27.09.2013
PTV SPORTS 4004 V 3333 Paksat 1R  Sid 0001 Video PID:0021 Service ID: 0001 27.09.2013
BISS KEY : A3 19 A9 DD D7 F1 AD DD
Future Channel 1 4040 H 30000 Thaicom 5 78.5°E SID:038D SID:038C  25.09.2013
Biss key : AA 11 11 CC 11 11 BB DD
Aljazeera Sports HD 11081 V 8888 Eutelsat W6 (21.6°E 24.09.2013
key biss : B2 67 36 4F A9 53 4A 46
Ajax TV 4085 H 7200 Asiasat5 24.09.2013
key biss : 26 3A 30 90 FE 57 AD 02
IPM GRUP 11131V 11170 V SR 30000 11635 H 11675 H 27500 11037 V 45000 Nss 6 (95.0°E)MPEG2 DVB-S2
 Biss key : E6 FA FC DC 0F 56 BA22 22.09.2013
IRIB TV 3 12608 V 21500 Express-AM22 - 53°E ID:scc tv:1-scc tv2 22.09.2013
Biss key :  11 11 11 33 11 11 11 33
CT T20 World feed 3890 H 9500 Asiasat 5 Mpeg4/Hd Sid : 0001 22.09.2013
Biss key :  B2 A8 3A 94 9E B8 01 57
LFC TV HD 11145 H 7120 Eutelsat 10°E SID:753D  21.09.2013
Biss Keys : 21 21 AD EF DA 12 12 FE
ESPN International named as Syndication 902 12511 V 7552 3/4Telstar 12 - 15°W SID:0902
Biss key : 86 07 66 F3 28 68 BB 4B
ESPN Caribbean named as Caribbean 901 12511 V 7552 3/4Telstar 12 - 15°W SID:0901
Biss key : 86 07 66 F3 28 68 AA 3A
BARCA TV 4174 H 5632 AsiaSat 5 at 100.5°E SID: 0011 21.09.2013
Biss key : 25 25 CA 14 FE 61 61 C0
Badminton 3696 V 6200 asiasat5 Mpeg4 21.09.2013
Biss key : 61 29 36 C0 20 36 21 77
TNA SPORTS HD 11695 H 27500 NSS.7- 22.West MPEG.4/HD  20.09.2013
Biss key : AB 11 CD 89 11 EF 11 11
Al Kass 2 11531 V 2755 3/4 Intelsat 10 - 47.5° East DVB-S2/8PSK MPEG-2   20.09.2013
Biss key : 12 03 20 35 13 20 22 55
Al Kass 1 11526 V 2755 3/4 Intelsat 10 -47.5° East DVB-S2/8PSK MPEG-2  20.09.2013
Biss key : 12 03 20 35 13 20 22 55
 Fc bayern tv 12545 H  7200 Eutelsat 7°E   19.09.2013
Biss key : 97 2A AA 6B 33 17 74 BE
 BeINsport   Europa Lge 10983 h 10000 10971 h 10000 10962 h 10000 Eutelsat 3D 3.1°E 
Biss key :  20 13 CC FF CC 20 13 FF
TSA 10890 V 27500 Hispasat 1C/1D/1E - 30° West 19.09.2013
BISS Key :  12 34 56 9C 65 43 21 C9
Skynindo TM 4 dan TM 5 4100 V 30000 PALAPA,D 113,E MPEG4 sid:66 dan 69  19.09.2013
BISS Key : 1A 1A 3A 4A 1B 2B 3B 4B
SRTV FEED 11512V SR 29950 Eutelsat 16A 16°E SID: 00C8   18.09.2013
BISS Key : BF 43 25 27 0C 39 9D E2
SCTV 3756 V 6250 3/4 Palapa D - 113°EAST SID:0001  Caid:2600 18.09.2013
BISS Key : 9a b1 5a b1 55 b0 55 55
Azerbaycan 11169 H 20400 AzerSpace 46E  18.09.2013
Biss key :  34 53 45 00 34 53 45 00
Nusantara chanel 3932 V 15800 Palapa D at 113.E SID 0004 & 0006 18.09.2013
BISS Key : 12 34 56 00 AB CD EF 00
SCTV 3756 V 6250 3/4 Palapa D -113°EAST | SID:0001  Caid:2600 17.09.2013
BISS Key : b1 5a b1 55 b1 5a b0 55
Bayern TV 4065 H 7200 3/5 ASIASAT 5 (100.5°E) (MPEG-4/HD)Ident: 1FFF Service ID: 0001   
Biss key : 67 89 CC BC CC FF FF CA
KBS World   3872 H 2700 Asisat3s 105.5East  SID 0003 16.09.2013
Biss Keys : 12 34 56 66 78 9A BC CC
Sun Channel HD 12656 V 30000 3/4 THAICOM 5 (78.5°E)Ident: 1FFF SID:0065 16.09.2013
BISS Key :  18 A6 8F 4D 01 5E 7F DE
Indosiar 3998 H 6500 Palapa D at 113.0°E   Mpeg2 DVB-S 16.09.2013
BISS Key : E6 FA FC CC 0F 56 BA AA
SRTV FEED 11512V SR 29950 Eutelsat 16A 16°E SID: 00C8 15.09.2013
Biss key :  88 DE EC 52 07 A9 48 F8
GCUK Enc 1 3960 H 30000 Asiasat 5 at 100.5°E SID:1770 15.09.2013

Biss key : 15 91 3d e3 db b6 26 b7
EDU Channel TV dan NAB TV 3980 V 29900 Palapa D at (113.0°E)SID: 0010& 0012  
Biss key :  AB CD EF 00 12 34 56 78
SBK ISTANBULL 3916 H 21599 AsiaSat 5 at(100.5°E)Mpeg4/hd Sid:0001   15.09.2013
Biss key : AA 14 15 D3 BB 14 15 EA
Arjuna TV 3980 V 29900 Palapa D Mpeg4 SID:0003  14.09.2013
Biss key : 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00
FOX Sports Feed 12054 H 27500 2/3 SID : 0004 Eutelsat 9A HD  12.09.2013
Biss key : 43 21 AA 0E BB 65 54 74
Nat Geo Music HD 4040 H 30000 5/6 Thaicom 5 - 78.5°E DVB-S2/8PSK MPEG-4 SID:038D
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
M HD 4040 H 30000 5/6 Thaicom 5 - 78.5°E DVB-S2/8PSK MPEG-4 SID:038C  12.09.2013
Biss key : 11 11 11 33 11 11 11 33
E tv 12568 h 13960 Eutelsat 3D - 3.1° E  11.09.2013
Biss key : DD 5A AC E3 B6 67 70 8D
Feed (TRT etc) 11791 H 16000 TURKSAT 3A/42°E MPEG-4  11.09.2013
Biss key : BB 07 CA 8C BA 25 61 40
Nat Geo Gold 3730 V 30000 3/4 Africasat-1A - 46° East DVB-S2/8PSK MPEG-4 11.09.2013
Biss key : A1 B2 C3 16 D4 E5 F6 AF
Sinema TV Aksiyon HD 12685 H 5600 Astra 4A / SES-5 - 4.8° East 11.09.2013
Biss key : 26 8A 6F D5 54 FA 23 BF
Sinema TV HD 12685 H 5600 Astra 4A / SES-5 - 4.8° East  11.09.2013
Biss key : 75 42 AE 65 CD 38 56 5B
Music Now 11459 H 6000 Eutelsat 3C - 3.1° East SID: 0001 VPID: 0064 10.09.2013
key biss : 2D 68 1E B3 27 B5 BA 96
MKLS FEED 11459 H 6000 Eutelsat 3C - 3.1° East SID: 0003 VPID: 012C 10.09.2013
key biss : AA 8D 5E 95 A3 6E F7 08
FANN 11459 H 6000 Eutelsat 3C - 3.1° East SID: 0002 VPID: 00C8 10.09.2013
key biss : 3D 61 D5 73 1B B2 4E 1B
STAR Movie HD 12168 H 27500 YAHSAT 52E MPEG.4/HD  09.09.2013
key biss : 34 99 05 D2 CC CD DD 76
Liverpool TV 3745 V 6111 AsiaSat 5 - 100.5° East Mpeg2 Sid: 0001 09.09.2013
key biss : 21 21 AD EF DA 12 12 FE
Aljazeera SPORT 11091 V 5925 Eutelsat W6 21E SD 06.09.2013
Biss key : C8 93 25 80 B6 82 4B 83
USRSC Europe 11387 V 30000 5/6 Eutelsat 10A 10E HD DVB-S2 / 8PSK /MPEG-4 SID: 0003
Biss key :   3D 1E F8 53 D4 AA AD 2B
Al Kass 1 11475 V 2700 3/4 Intelsat 10 - 47.5° E Provider : 0001   06.09.2013
Biss key :  12 03 20 00 13 20 22 00
Armenia Region 12630 H 2238 Eutelsat 36B 36° E SID:0003 MPEG-4 HD  06.09.2013
Biss key : 14 CD 2C 9D 1D C3 D2 63
MEDIAPRO 22 HD 11428 H 30000 Eutelsat 12 12.5°W SID: 0001 MPEG-4 04.09.2013
Biss key : 12 34 56 9C 65 43 21 C9
chevc1 11060 h 4937 eutelsat 7a (7.0°e) dvb s 2 8psk  04.09.2013
Biss key : 84 F7 1B 96 C9 BA EF 72
Aljazeera HD1 11081 V 8888 Eutelsat W6 21,6 E 04.09.2013
Biss key : 67 66 37 04 46 80 00 C6
AZTECA GUATEMALA 3745 L 3000 Intelsat 805 at 55.5°W 03.09.2013
Biss key : 88 24 82 00 83 62 52 00
russian championship 10996 H 7120 3/4 Dvb-S2 Mpeg2 SD EutelSAT 10° East 02.09.2013
Biss key : C1 11 10 E2 00 30 00 30
Aljazeera SPORT Premier League 12634 V 14238 12685 H 14238 12652 V 14238 HD Eutelsat 3D - 3.1° East   01.09.2013
Biss key : 33 33 66 CC 66 99 99 98  01.09.2013

3 commentaires:

 1. Bon soir, est ce que vous avez le nouveau code d'accès pour la chaine BOOMERANG sur ASTRA ou BOOMERANG+1 sur HOTBIRD. merci d'avance.

  RépondreSupprimer
 2. salut,
  boomerang cartoon network , tcm , et boing ne sont plus disponibles en emu puisque le provider 22610 n est plus actif

  RépondreSupprimer
 3. Bonjour est ce qe vous avez le code pour la rti premiere sur eutelsat w3a.merci

  RépondreSupprimer