בזק יום שבת sat: V-KEYS astra 19.2°E vPlug

mardi 30 juillet 2013

V-KEYS astra 19.2°E vPlug

• Bulsat 39°E OUI
• RAI 13°E OUI
• CanalSat 19.2E 022610 OUI
• ORF / AustriaSat 19.2°E OUI
• TV Globo 13°E OUI
• Mezzo 13E OK
• Sic international 16E OUI
• Arqiva  4.8°E OUI
• Viasat 4.8°E ( certaines chaînes ) OUI
                      Télécharger

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire