בזק יום שבת sat: SOFTCAM 30.07.2013

mardi 30 juillet 2013

SOFTCAM 30.07.2013

Bulsatcom (39.0°E)
RAI Sport (0030-13.0°E)
Ant-1/Le bouquet de Canal+(39.0/26.0E)
TV Globo International (13.0°E)
Unity Media Cable TV
Cable Spain provider (4A11 & 4B11)
Telephonica Amazonas(61.0°W)
ORF & Austria Sat(19.2°E)
Sky Link (23.5°E) **Hustler (19.2°E)**
UPC DIRECT (0.8°W) only for test
Biss FULL All Full Keys Updated

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire