בזק יום שבת sat: Des Chaînes TV ajoutées en 2013

vendredi 4 janvier 2013

Des Chaînes TV ajoutées en 2013


Secrets Destination BG (Bulgarie, Divers): Hellas Sat 2 (2013-01-04)
 Mooz Hits (Roumanie, Musicale): Hellas Sat 2 (2013-01-04)
 Italia TV (Italie, Généraliste): Express AM44 (2013-01-04)
 Oman TV HD (Oman, Généraliste): Eutelsat 7 West A (2013-01-03)
 Comedy Central Bulgaria & Romania (Royaume Uni, Humour): Hellas Sat 2 (2013-01-03)
 7`eren (Danemark, Généraliste): Thor 5 (2013-01-03)
 Secrets (indéfini, Divers): Eutelsat 7 West A (2013-01-02)
 Albadawyah (indéfini, Divers): Eutelsat 7 West A (2013-01-02)
 Edhak (indéfini, Divers): Eutelsat 7 West A (2013-01-02)
 T.Sport (indéfini, Sport): Eutelsat 7 West A, Eutelsat 8 West A (2013-01-01)
 OSN YH Shabab HD (Emirats Arabes Unis, Divertissement): Eutelsat 7 West A (2013-01-01)
 OSN Ya Hala! HD +2 (Emirats Arabes Unis, Divertissement): Eutelsat 7 West A (2013-01-01)
 OSN YH Arabella HD (Emirats Arabes Unis, Divers): Eutelsat 7 West A (2013-01-01)
 Ban TV (indéfini, Divers): Eutelsat 7 West A (2013-01-01)
 Mediaspar TV 2 (Allemagne, Télé Achat): Astra 2C (2013-01-01)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire