בזק יום שבת sat: Alpha GAMMA Beta ETA ZETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA MU NU - Support JSC SPORT CAID 0603

samedi 5 janvier 2013

Alpha GAMMA Beta ETA ZETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA MU NU - Support JSC SPORT CAID 0603

Alpha GAMMA  Beta ETA  ZETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA MU NU
  05.12.2012
- Support JSC SPORT CAID 0603
NU- Kappa : TNT OK !
BETA : TNT - SKYLINK -Austriasat

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire