בזק יום שבת sat: Programme Chaînes satellites qui diffusent la League des champions Mars 2012 gratuitement

vendredi 2 mars 2012

Programme Chaînes satellites qui diffusent la League des champions Mars 2012 gratuitement

Champions League UEFA en Mars 2012 Gratuitement
 www.flashsat.blogspot.com

Mardi 6 Mars 2012

ST (GMT) 19:45 Benfica v Zenit St Petersburg
2+2

Atra 4A 4.8°E   11766 H 27500  3/4
key BISS : 09 02 19 24 63 23 06 8C
ST (GMT) 19:45  Arsenal v AC Milan
Star (turkey)

Turksat 3A 42.0°E  sid:0007 - 11054 H  30000-5/6
Index HEX Key : 10 00 00 00 00 00 00 00

Mercredi 7 Mars 2012

ST (GMT) 19:45 APOEL Nicosia v Lyon
TF1
Atlantic Bird 3 - 5.0°W   12690 V n/a
ST (GMT) 19:45 Barcelona v Bayer v Leverkusen
2+2
Atra 4A 4.8°E   11766 H 27500  3/4
key BISS : 09 02 19 24 63 23 06 8C
ITV 1
Astra 1N 28.2°E  10758V/11053H/10832H/10891H - 22000-5/6
ITV 1 (wales)
Astra 1N 28.2°E  10832H - 22000-5/6
Joy Sports
Astra 1N 28.2°E  12552 V  19531-7/8 (MPEG4)
SAT.1 (austria)
Astra 1H 19.2°E   12051 V 27500 - 3/4
SAT.1 (germany)
Astra 1H 19.2°E   12051 V 27500 - 3/4
Astra 1H 19.2°E   12545 H 22000 - 5/6
STV (scotland)
Astra 1N 28.2°E   10906 V 22000 - 5/6
Ulster TV
Astra 1N 28.2°E   10906 V 22000 - 5/6
ITV 1 HD
Astra 1N 28.2°E   10832 H 22000 - 5/6
Astra 2D 28.2°E   10936 V 22000 - 5/6
STV HD (scotland)
Astra 2D 28.2°E   10936 V 22000 - 5/6

Mardi 13 Mars 2012

ST (GMT) 19:45 Bayern v Basel
RSI La 2
TSR 2

Hotbird 13.0°E  10971 H DVB-S2/8PSK 29700 2/3
CW:AC14D090BFE5D377021BB2CF77079311
Hotbird 13.0°E  11526 H 27500 3/4 
ST (GMT) 19:45 Internasionale v Marseille
Star TV (turkey)
Turksat 3A 42.0°E  sid:0007 - 11054 H  30000-5/6
Index HEX Key : 10 00 00 00 00 00 00 00

Mercredi 14 Mars 2012

ST (GMT) 19:45 Real Madrid v CSKA Moscow
SAT.1 (austria)
Astra 1H 19.2°E   12051 V 27500 - 3/4
SAT.1 (germany)
Astra 1H 19.2°E   12051 V 27500 - 3/4
Astra 1H 19.2°E   12545 H 22000 - 5/6
ST (GMT) 19:45 Chesea v Napoli
ITV 1

Astra 1N 28.2°E  10758V/11053H/10832H/10891H - 22000-5/6
ITV 1 (wales)
Astra 1N 28.2°E  10832H - 22000-5/6
Ulster TV
Astra 1N 28.2°E   10906 V 22000 - 5/6
ITV 1 HD
Astra 1N 28.2°E   10832 H 22000 - 5/6
Astra 2D 28.2°E   10936 V 22000 - 5/6
www.flashsat.blogspot.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire