בזק יום שבת sat: Télécharger le Fichier pour tous les biss key 2015

jeudi 28 mai 2015

Télécharger le Fichier pour tous les biss key 2015

Fichier pour tous les biss key 2015
TeleAmazonas Intelsat 805 & Galaxy 11 & Amazonas 1 at 55.5°W 3919 H 3300-3/4 26.05.2015
Biss:10 A0 1B CB 12 D5 40 27
--------------------------------------------
Canal El Tiempo SES-6 @ 40.5° West 4130 R 3844 7/8 26.05.2015
Biss:99 45 32 10 BA 04 FE BC
--------------------------------------------
[ EriteriaTV2 ]  Arabsat-5A @ 30.5° East  New Freq 12730 V 2589 3/4 | Biss | SID:00064
Biss: DE FF 13 F0 A3 52 5C 51
[ EriteriaTV2 ]  Arabsat-5A @ 30.5° East  New Freq 12730 V 2589 3/4 | Biss | SID:0001  24.05.2015
Biss:21 CD 07 F5 11 68 01 7A
--------------------------------------------
MBC MASR - Eutelsat 21.5°E 11670 V 6800  -SD | Biss | SID: 0001  22.05.2015
Biss: DE DA 22 DA 05 15 BC D6
-----------------------------------------------
AL MASIRAH TV  Nile sat 7°W  11641, H, 27500 FEC 5/6 SID:0140 20.05.2015
Eutelsat 21B - 21.6° East  11594 V 1500 3/4 DVB-S2 SID:1
Biss:22 22 22 66 22 22 22 66
-----------------------------------------------
TRT World HD Turksat 42°E 11054 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 30000 3/4  14.05.2015
Biss:10 00 00 10 00 00 00 00
----------------------------------------------
HNL Eutelsat 16°E 11366 V 30000 SID:03FA MPEG-4 Active during matches ( HNL Football Leagues )  10.05.2015
Biss: 35 7A 48 F7 6B 79 9C 80
----------------------------------------------
EFB Ch. 1 – Intelsat 24°.5°W -11133 V 14114 -Biss Sid:0004  05.05.2015
Biss:E8 76 F0 4E 8B A5 11 41


Télécharger le Fichier pour tous les biss key 2015
http://goo.gl/MI1Qex

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire