בזק יום שבת sat: Les chaînes qui diffusé la champions league 2014 /2015

mardi 21 octobre 2014

Les chaînes qui diffusé la champions league 2014 /2015

UEFA Champions League 2014 /2015 Super Cup -FINAL

                                                          
ZDF
-Astra 19.2°E -11953 H 27500 -FTA
-HotBird 13°E -11054 H 27500 -FTA
*ZDF HD
-Astra 19.2°E -11361 H 22000 -FTA(DVB-S2)
2+2
-Astra 4.8°E -11766 H 27500 -FTA/Biss
1TV Georgia HD (ID:Channel204 Pirveli Arkhi HD  )  MagtiSat Channels
-Astra 4.8°E -12360 V 27500 -Biss(DVB-S2)
PULS 4 Austria
-Astra 19.2°E -12051 V 27500 -CW(ORF)
TF1
-Astra 19.2°E -12402 V 27500 -Via3.0(TNTSat)
TF1 HD
-Astra 19.2°E -12207 V 29700 -Via3.0(TNTSat)(DVB-S2)
TF1 Suisse
-Eutelsat 9°E -12034 V 27500 -FTA (DVB-S2)
TF1 Suisse HD
-Eutelsat 9°E -12034 V 27500 -FTA (DVB-S2)
N1 / NERIT
-Eutelsat 3°E -12734 V 16750 -FTA/Biss(DVB-S2)
NERIT Sports / N HD
-Eutelsat 3°E -12734 V 16750 -FTA/Biss(DVB-S2)
ORTB
-Eutelsat 5°W -12690 V 27500 -FTA
ORTM
-Eutelsat 7°E -11721 H 22000 -FTA
-Intelsat 24.5°W -11675 V 27500 -FTA
RTS1
-Eutelsat 7°E -11721 H 22000 -FTA
RTS Deux
-Hotbird 13°E -11526 H 27500 -Via2.6(SSR/SRG Swiss)
SRF Zwei
-Hotbird 13°E -12399 H 27500 -Via2.6(SSR/SRG Swiss)
RSI La 2
-Hotbird 13°E -11526 H 27500 -Via2.3(SSR/SRG)
RSI La 2 HD
-Hotbird 13°E -12399 H 27500- Via2.3(SSR/SRG)
RTS Deux HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via2.6(SSR/SRG Swiss)(DVB-S2)
SRF Zwei HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via2.6(SSR/SRG Swiss)(DVB-S2)
ITV 1 / UTV / HTV / STV
-Astra 28.2°E -10758 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10891 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10906 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
*ITV1 HD / UTV HD / HTV HD / STV HD
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10936 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11053 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11068 V 23000 -FTA
-Astra 28.2°E -11097 V 23000 -FTA
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 - Biss (DVB-S2)
Armenia TV Region
-Eutelsat 36°E -11109 V 3407 -Biss( DVB-S2)
CT Sport
-Astra 23.5°E -12525 V 27500 -CW(SkyLink)
STV1
-Astra 23.5°E -11836 H 27500 -CW(SkyLink)
*IRIB TV3
-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)
-Arabsat 20°E -3964 R 30000 -FTA/Biss(DVB-S2)(C-Band)
RTI1
-Eutelsat 7°W -12537 V 1553 -FTA (DVB-S2)
Idman Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss
-Eutelsat 7°E- 11492 V 30000 -CW (DigiTurk)
DUHOK
-NSS 57°E -11188 V 1774 -FTA(DVB-S2)
AZTV Azerbaycan
-AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss
Rah e Farda TV
-Express 53°E -11052 H 2530 -FTA
-Turksat 42°E -11988 H 2222 -FTA
Prima Cool
-Astra 23.5°E -12070 H 27500 -CW(SkyLink)
Rustavi 2
-Turksat 42°E -11472 H 23450 -FTA/Biss
Rete 4
-Hotbird 13°E-11373 H 29900 -FTA
Canale 5
-Hotbird 13°E -11373 H 29900 -FTA
Italia 1
-Hotbird 13°E -11373 H 29900 -FTA
OBN
-Eutelsat 16°E -11262 H 30000 -FTA
-Eutelsat 16°E -11304 H 30000 -FTA(DVB-S2)
HTB(NTV Russia)
-Express 11°W -4013 R 10050 -FTA(C-Band)
-AzerSpace 46°E -11135 H 27500 -FTA
-ABS 75°E -12640 V 22000 -FTA
-Express 53°E- 11044 V 44950 -FTA
-Yamal 49°E -4101 R 10050 -FTA(DVB-S2)(C-Band)
TV ZIMBO
-Eutelsat 10°E -10760 V 2480 -FTA(SD)
Negaah TV
-Afghansat 48°E -11231 V 27500 -FTA
1 TV Afghanistan
-Afghansat 48°E -11231 V 27500 -FTA
-Express 53°E -11160 H 2441-FTA
Star Tv Turkey
-Turksat 42°E -11054 H 30000 -FTA/Biss
-Eutelsat 7°E -11617 V 30000 -CW(Digiturk)
Lemer TV
-Yahsat 52.5°E -11785 H 27500 -FTA
Tolo TV
-Yahsat 52.5°E -11785 H 27500 -FTA
BRT
-Turksat 42°E -11006 H 2972 -FTA
TV Safina
-ABS 75°E -12695 V 10750 -FTA
Jahonnamo
-ABS 75°E -12690 V 4250 -FTA
3 Sport TV
-Yamal 49°E -3950 L 3500 -FTA(DVB-S2)(C-Band)
RTE Two
-Eutel KaSat 9°E -20185 L 24995 -FTA(DVB-S2)(Ka-Band)
Viasat 1 (Ghana)
-Intelsat 18°W -4026 R 5004 -FTA
IRIB Varzesh
-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)
-Arabsat 20°E -3964 R 30000 -FTA/Biss(DVB-S2)(C-Band)
NTV Turkey
-Eutelsat 7°E -11534 V 30000 -CW(DigiTurk)
-Turksat 42°E -11054 H 30000 -FTA/Biss

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire