בזק יום שבת sat: Bein Sport Channel Arabic 2013

lundi 12 novembre 2012

Bein Sport Channel Arabic 2013


A partir du premier Janvier 2013
Nilesat 101/102/201 - Eutelsat 7 West A @ 7° West
12245 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Bein Sport Channel 1
Bein Sport Channel 2
Bein Sport Channel Global
Bein Sport News

12284 V DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Bein Sport +1
Bein Sport +2
Bein Sport +3
Bein Sport +4
Bein Sport +5

11958 H DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Bein Sport +6
Bein Sport +7
Bein Sport +8
Bein Sport +9
Bein Sport +10
Bein Sport ENG

12265 H DVB-S2/8PSK 27500 2/3
Bein Sport Channel HD 1
Bein Sport Channel HD 2
Bein Sport Channel HD 3
Bein Sport Channel HD 4
Bein Sport Channel HD NEWS

Bein Sport Channel HD 1 FR
Bein Sport Channel HD 2 FR

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire