בזק יום שבת sat: Serveur Obox gratuit pour dvbdream & ProgDVB ,JSC Sport (13E/7W/26E) HD 13-06-2012

mercredi 13 juin 2012

Serveur Obox gratuit pour dvbdream & ProgDVB ,JSC Sport (13E/7W/26E) HD 13-06-2012

13/06/2012
 
Serveur gratuit pour dvbdream & ProgDVB ,JSC Sport  hotbird 13E/Nilesat 7W / badr 26E
Déplacer tout le contenu du fichier Dans le chemin suivant

 dvbdream
C:\dvbdream\Plugins\pip00
 
ProgDVB
C:\ProgDVB\Plugins
Merci pour toumi1988 

1 commentaire: