בזק יום שבת sat: DreamBox SoftCam KeY... Mise à jour 24/02/2012

vendredi 24 février 2012

DreamBox SoftCam KeY... Mise à jour 24/02/2012

RAI/TivùSat (13.0°E) 
TV1 Bosnia (4.0°W) 
TSR/RSI LA/SF (13.0°E) 
Canal Digitaal NL (19.2°E) 
Mediatech (4.0°W) RAI (13.0°E) 
Bulsatcom (39.0°E) 
Hockey Channel (4.0°W) 
MTV Network (19.2°E) 
Austriasat (19.2°E) 
ORF (19.2°E) 
TV Globo (13.0°E) 
Cablecom (Swiss cable) 
Unity Media (German cable) 
Teleclub (Swiss)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire